Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SEHED Byggmästargruppen AB

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 8 mars 2018 » SEHED Byggmästargruppen AB

SEHED Byggmästargruppen AB

Kontaktuppgifter

KORT OM TRESSON
Tresson, grundat 2006, är en totalleverantör av utvändiga fasadarbeten. Vi har en både erfarenhet och kunskap när det gäller att renovera, förnya och reparera i princip alla slags fasader. Vi är en samarbetspartner som gärna åtar oss helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering.

Tresson är inne på sitt 11:e levnadsår och har sedan starten utvecklats till en samarbetspartner som har expertisen internt. Detta gör oss effektivare på projekten likväl som i kommunikationen med beställaren. På arbetsplatserna har vi, förutom murare, hantverkare inom måleri, snickeri och betong. Idag uppgår vi till ca 60 medarbetare; både tjänstemän och hantverkare.

Mer information på tresson.se.

FASADSKOLAN
Vintern 2017 lanserade Tresson Fasadskolan, en webbplats med målsättningen att öka kunskapen och förståelsen för fasadrenoveringar. Fasadskolan hjälper bl.a. bostadsrättsföreningar att bli bättre beställare av dessa tjänster genom att öka  kunskapsnivån. På Fasadskolan finns konkreta råd om fasadvård, information om upphandlingar, information om hur fasadrenoveringar går till, exertpanel med mera.

Kika in på fasadskolan.se.