Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Sefast AB

Kontaktuppgifter

Vi har gjort det till vår mission att hjälpa
fastighetsägare med vår expertis och spetskompetens
som byggkonsulter. Vi gör detta genom
våra tjänster inom underhållsplanering, besiktningar,
byggprojektledning och energisamordning.

Underhållsplanering
Sefast Underhållsplan är en värdefull guide och tjänst för er fastighetsägare, som hjälper er att kartlägga kommande och framtida underhållsbehov.

Byggprojektledning
Byggprojekt ställer höga krav på teknisk, juridisk och ekonomisk kompetens för att allt ska bli bra. Vi finns för att se till så att ert projekt blir byggtekniskt korrekt, förhåller sig till lagar och regler och kan utföras till ett skäligt pris.

Entreprenadbesiktning
Under entreprenadtiden utför vi bland annat Förbesiktning, Slutbesiktning och Efterbesiktning för att, som oberoende part, säkerställa att arbeten utförts enligt avtal, myndighetskrav och branschregler.

Statusbesiktning
Vi utför statusbesiktningar på hela eller utvalda delar av fastigheten för att ta fram dagens status, skick, aktuellt åtgärdsbehov samt kostnadsestimering.

Vi är certifierade genom RISE och är medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksför-bund – SBR, Sweden Green Building Counsil och innehar kollektivavtal.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande