Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SEFAB Gruppen AB

Kontaktuppgifter

SEFAB Gruppen AB har över 25 års erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning. Vi står för trygghet, tillgänglighet och tillsammans löser vi de frågor som uppkommer i er fastighet.

– Felavhjälpande underhåll

– Planerat underhåll

– Energiuppföljning & effektivisering

– Systematiskt brandskyddsarbete

– Underhållsplanering

– Projektledning

– Funktionskontroll

Vi erbjuder kompletterande tjänster som innebär att vi är en flexibel och engagerad partner som kan bistå er med problemlösning och service när behov uppstår. 

Vi skapar mervärde för våra kunder och ser till att den tekniska förvaltningen hanteras med ansvar mot fastighetens långsiktiga utveckling och förädling.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande