Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Secor Helsingborg

Kontaktuppgifter

Secor ingår i Daloc-koncernen. Det betyder att vi säljer och installerar svensktillverkade säkerhetsdörrar från Daloc – som är Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar. Alla dörrar är provade och certifierade av oberoende instans och uppfyller alla regler och lagkrav. Förutom lägenhetsdörrar kan vi också hjälpa dig med entrépartier samt dörrar för t ex källare, vind, tvättstuga och förråd.

Installationen är en mycket viktig del av dörrbytet. En felinstallerad dörr ger inte samma skydd mot inbrott, brand och ljud, hur bra dörren än är. Därför ska du alltid anlita en certifierad installatör.
Installationen sker efter ett väl inarbetat mönster. Inget lämnas åt slumpen. Processen, som vi kallar för Secor Installationen, beskriver detaljerat varje steg i installationen och alla moment dokumenteras, så att du kan vara helt säker på att dörren fungerar som den ska.

Att byta till en säkerhetsdörr är ett livsviktigt beslut. Lägen­hetens ytterdörr ska inte bara skydda mot inbrott. Den ska
också   …. forts. se tryckta H-borg-programmet!!!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande