Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SECOR

SECOR

Kontaktuppgifter

Tel: 073-5447655

E-mail: patrik.bengtsson@secor.se

Secor AB ett bolag i Daloc koncernen, en kedjan som är specialister på trapphusrenoveringar. Sedan 1993 har vi levererat och monterat tusentals säkerhetsdörrar, branddörrar, entrédörrar och fastighetsboxar över hela Sverige. Vi kan även erbjuda låssystem, trapphusmålning och andra renoveringsprojekt i trapphuset.

Säkerhetsdörr S43 är en av marknadens mest utvecklade säkerhetsdörrar för lägenheter:

* Säkerhetsklass SS-EN 1627 MK3 (RC3)

* 3-punkts låsning

* Brandklass EI 30

* Ljudklass 35 dB (38 dB)

* Brandgastäthetsklass SS-­EN 13501-­2 klass Sm.

Från och med 1 jan 2013 föreskriver Boverkets byggregler att nyinstallerade lägenhetsdörrar ska vara brandgastäta och klassen man anger är Sm. Detta gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Daloc-dörren klarar varma gaser (Sm) och Secors certifierade montörer är speciellt utbildade i detta och följer samtliga moment i Daloc´s montageanvisning.