Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SECOR

Kontaktuppgifter

Tel: 020-440 450

E-mail: richard.malmstedt@secor.se

SECOR är ett bolag i DALOC-koncernen.
SECOR säljer och installerar DALOC säkerhetsdörrar i flerbostadshus.

SECOR är en erfaren, rikstäckande sälj- och installationskedja som är experter på dörrbyten i flerbostadshus. Säkerhetsdörrar från DALOC innebär att alla lägenheter i fastigheten får samma skydd mot inbrott, brand, brandgas och ljud. Då SECOR’s certifierade installatörer installerar får du ett högt inbrottsskydd som ger inbrottstjuven tuffast tänkbara motstånd. Samtidigt ökar värdet på fastigheten och lägenheterna blir tystare, tryggare och trivsammare.

Den främsta anledningen till att byta till en modern säkerhetsdörr är den personliga tryggheten. En vanlig lägenhetsdörr är ofta av klen konstruktion och bjuder därför inte mycket motstånd för den som verkligen vill ta sig in. Dörren är dessutom ofta dåligt isolerad och släpper igenom både ljud, lukt, brand och de förrädiska brandgaserna.

Med säkerhetsdörr från DALOC får du ett högt inbrottsskydd, samtidigt som buller och annat störande ljud hålls borta tack vare den höga ljudklassningen. För att skydda dig, familjen och grannarna från brand och livsfarlig rök är dörrarna även brand och brandgastäthetsklassade.