Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Säkerhetsgruppen

Kontaktuppgifter

Vi är det certifierade säkerhetsföretaget som förser Stockholms bostadsrättsföreningar och företag med allt inom säkerhet och brandskydd.

Vi erbjuder bland annat

  • Passersystem
  • Porttelefoni
  • Tvättstugebokning
  • Kameraövervakning
  • Brand- och utrymningslarm
  • Inbrottslarm

Varför välja Säkerhetsgruppen?

Vi har varit verksamma sedan 1997 och har installerat fler än 5 000 kunder i de flesta branscher och bostadsföreningar.

Vårt åtagande slutar inte i och med att vi har installerat ett system hos någon av våra kunder, vi tar ansvar hela vägen och med både förebyggande och löpande serviceunderhåll ser vi till att  installerade system är driftsäkra och kostnadseffektiva över tid.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande