Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Röranalys i Sverige

Kontaktuppgifter

Röranalys i Sverige är moderbolag och huvudkontor för Svensk Röranalys, Procella Ventilation, Flush Rörinspektion, Rörteknik i Uppland och Uppsala Relining.

Våra bolag har en flora av underhålls- och renoveringstjänster.

Relining inom små och stora projekt

Rörinspektion

Stamspolning

Jour vid stopp i avlopp

Tillskottsvattenutredningar

Kanaltätning (Aeroseal)

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Tjänster efter OVK

Kanalrengöring

Injustering

Underleverantör i stora byggprojekt inom nyproduktion

Vårt geografiska område är storstockholm, Uppsala och runt hela Uppland samt Örebro med omnejd. Flush Rörinspektion som är det örebrobaserade bolaget utför också tillskottsvattenutredningar runt om hela landet.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och konsulter, byggbolag, offentlig förvaltning och privatpersoner.

Varmt välkomna till vår monter

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande