Följ oss på:

Styrelsemässan i:

RISE Research Institutes of Sweden AB

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Sheraton 26 jan. 2023 » RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE Research Institutes of Sweden AB

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 516 50 00

E-mail: info@ri.se

RISE division Samhällsbyggnad kan hjälpa föreningar med bl.a. besiktningar, undersökningar, åtgärdsförslag, förfrågningsunderlag, kontroller, byggtekniska ombudsarbeten, byggtvister, provtagningar och oförstörande provning. Exempel på konstruktioner som vi har inspekterat under många år är: balkonger, garage, simbassänger, bjälklag, gårdsbjälklag, golv och fasader.

 

Betongverksamheten inom RISE bedrevs tidigare under namnet CBI Betonginstitutet.

 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med föreningar, företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.