Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Rexellent AB

Rexellent AB

Kontaktuppgifter

Rexellent AB   –   Fastighetsförvaltning med totalansvar.

 

En kontakt – En aktör

En Bostadsrättsförening har alla frågor och problem som är förknippade med ägande av fastighet. Rexellent axlar ett totalansvar och tillhandahåller alla tjänster beträffande fastigheter. Vi har lösningar inom föreningsadministration, ekonomi- och hyresadministration, teknisk förvaltning, driftsoptimering, fastighets utveckling och upphandlingar.
Vi gör också volymupphandlingar, exempelvis försäkringar, kabel-TV, mm, där vi genom vår storlek får förmånliga priser till våra kunder.

 

Transparens är viktigt

Vi arbetar med förtroende gentemot kunderna och är därför helt transparanta i samband med upphandlingar eller beställningar och gör själva inget administrativt- eller annat påslag på externa företags tjänster. Vår förvaltning är enligt avtal och det pris som kunden fått från början.

 

Det gemensamma målet

Hos Rexellent kan kunderna även få hjälp med att utveckla och effektivisera externa servicefunktioner, samt få kontakt med samarbetspartners som arkitekter och jurister.

Vi har en mycket väl utvecklad, IT-baserad, verksamhet där kundens intressen placeras i centrum – en hållbar och långsiktig förvaltning av förmögenheten, det vill säga fastigheten, är vårt gemensamma mål.