Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Göteborg 26 april 2018 » Relita Industri & Skadeservice AB

Relita Industri & Skadeservice AB

Kontaktuppgifter

Tel: 031 - 751 28 00

E-mail: info@relita.se

Har du kluckande avlopp, dålig lukt, mögel eller fuktproblem, orolig för PCB eller asbest, smutsiga soprum eller istappar från taket då skall du besöka vår monter.

Vi hjälper er med fastighetsjour, stamspolning, avloppsrensning, tömning av dagvattenbrunna, radon, ventilationsrensning, sopkärl och soprumstvätt, fasadtvätt, taktvätt, saneringar, rörinspektion, snö och is borttagning från tak, klottersanering, översvämningar, fuktskador och brandsskador, pcb/aspets sanering, rivningar, flyttstäd, bostadsröjning, låsöppning och restvärdesräddning, garagesopning och innemiljöutredning.

Vi jobbar enligt mottot "att alltid utföra arbetet när kundens behov uppstår", oavsett tidpunkt på dygnet.

Relitagruppen bildades i april 1996 med ambitionen att bli ett fullserviceföretag inom sanering, fastighets- och skadeservice. Relita, som har sitt huvudkontor i Uppsala och lokalkontor i Stockholm Norr samt Syd, Norrtälje, Västerås, Enköping, Kungsbacka, Göteborg, Lindesberg, Örebro, Östhammar, Tierp, Sala, Gävle och Borlänge. Relita har 600 anställda som hjälper er dygnet runt.

Relita ingår idag i Recover Nordic Group som är ca 1500 anställda tillsammans i Norge, Finland, Sverige och Danmark.

För mer tjänster se www.relita.se