Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Uppsala 28 september 2023 » Recover Industriservice AB

Recover Industriservice AB

Kontaktuppgifter

Vi levererar tjänster till bostadsrättsföreningar, privatpersoner, försäkringsbolag, byggföretag och fastigetsbolag.

AVLOPPSRENSNING
Akut stopp i avloppet? Vi står redo att lösa era avloppsproblem dygnet runt. Ring oss 0771-103 500.

STAMSPOLNING
Avloppen i en bostadsfastighet bör kontrolleras regelbundet. Vi lämnar garanti på utförda stamspolningar.

RÖRINSPEKTION / STVF
Filmning av ledningar med avancerad inspektionsutrustning. Upptäcka sprickor/rörbrott och läckage innan det är försent.

RELINING
Slipp tidskrävande stambyten – Vi installerar nya självbärande rör inuti de gamla och förlänger livslängden på de gamla rören i 50år. Inga riv- eller bilningsarbeten krävs och boende kan bo kvar i fastigheten när arbetet utförs.

TORRSUGNING / VAKUUMSUGNING
Vi utför sugning, tömning och blåsning av material som sågspån, lösull, singel eller sand.

SPOLNING AV FASTIGHET-/MARKLEDNING
Underhållsspola regelbundet och undvik dyra stopp. Vi spolar markledningar samtidigt som vi spar färskvatten genom våra spolbilar med Recycling-teknik.

SLAMSUGNING
Tömmer allt från 3-kammarbrunnar till dagvattenbrunnar till kommunala och privata uppdragsgivare.

TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
ADR-transport av miljöfarligt avfall, farligt gods och kemiska produkter. Vi avfallsrapporterar till naturvårdsverket.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande