Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Re-new AB

Kontaktuppgifter

Re-new AB är en helhetsleverantör inom avloppsteknik med en stark förankring i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige.
Re-new AB har huvudkontor i Malmö och filial i Göteborg.

Relining med både flexibla foder och spray-metoden.
Våra reliningstekniker är utbildade i BRiF 3Q och även auktoriserade av Sacpro AB att installera Sacpipe connection system.

Vi har auktoriserade rörinspektörer via STVF, medlemmar i BRiF samt STOR.

Jour 24/7 om det skulle inträffa något akut avloppsproblem.

Våra serviceteam erbjuder också långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter innan det blir akut.

Re-new’s strävan är att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet och nytänkande. Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande