Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Ragn-Sells AB

Kontaktuppgifter

HEJ

Låt oss erbjuda en gratis statuskontroll av spillvattensystemet inom er fastighet där vi med kamera tittar in i systemet för att få en status på hur det ser ut och fungerar. Om behovet finns av en åtgärd,  lämmnar vi ett förslag för att åter få ett ordentligt och tryggt fungerande spillvattensystem inom Er förening

Ragn-Sells är också specialiserade på att ta hand om Ert behov av olika tjänster inom avfall. Vi hjälper er skapa en trygg, effektiv och klimatsmart källsorteringslösning som passar er!

Tveka inte att besöka oss i vår monter för att diskutera vad som kan vara det bästa för just din förening

Besök vår hemsida för mer info om vi inte kommer att ses på mässan

www.ragnsells.se

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande