Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Radonkonsult AB

Radonkonsult AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0176-107 00

E-mail: info@radonkonsult.se

Radonkonsult har över 20 års praktisk erfarenhet av arbete med radonåtgärder och vi har under årens lopp utfört mer än 5000 radonsaneringar i större som mindre fastigheter.

Verksamheten grundas på vårt djupa kunnande och engagemang, kombinerat med de mest effektiva lösningarna – mot radon och för bättre inomhusklimat.

Radonkonsult anlitas även ofta för radonåtgärder i ”problemfastigheter”, även i fall där det visat sig att andra lösningar inte räckt till.

Som rådgivare anlitas Radonkonsult för uppdrag i flerbostadshus, skolor och andra offentliga byggnader, även i kulturellt värdefulla byggnader där speciella krav ställs på både resultat och utförande av radonåtgärder. Vårt arbetssätt är väl utprövat och kan appliceras på alla byggnadstyper.

Vi arbetar över hela Sverige med Norrtälje som bas. Företaget har högsta ekonomiska stabilitet och betalningsförmåga och har av Soliditet tilldelats betyget trippel-A.

Kompetens och utbildning
Radonkonsult arbetar även med kompetensutveckling och utbildning av personal, ex. förvaltare, bovärdar och fastighetsskötare. Det kan gälla radonmätningar och radonkontroller i fastigheten eller liknande.