Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Qsec Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 452 06 00

E-mail: patrik.thodberg@qsec.se

Vi effektiviserar fastighetens värmesystem!

QSEC hjälper dig som bostadsrättsförening att sänka dina värmekostnader samtidigt som ni påverkar miljön på ett positivt sätt. Våra åtgärder förbättrar inomhusklimatet, är kostnadsbesparande och icke manipulerbart.

–  Varma och kalla lägenheter? Då behöver värmesystemet injusteras! När värmesystemet är i balans ger det både jämnare rumstemperatur och lägre kostnader.

–  Vi levererar helhetslösningar – från beräkning till färdig montage – där arbetet utförs på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt.

Om ni vill investera i ökad boendekomfort med kostnadsbesparande och hållbara åtgärder för er Förening  – injustera då ert värmesystem med QSEC!