Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Proline Öst AB

Proline Öst AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-594 774 50

E-mail: info@proline.se

Proline Group är en helhetsleverantör av rörrenovering för system inom dag- och spillvatten samt ventilation. Vi löser dina specifika behov på ett bekvämt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Proline Group är marknadsledande i Sverige och Europa inom relining av spill- och dagvattenledningar i fastigheter och ägs av LIFCO AB som sin tur ägs av Carl Bennet AB. Omsätter ca 6 mdr SEK och har över 3 000 anställda i koncernen.

Idén till metoden med renovering av dag- och spillvattenledningar med hjälp av plast föddes 1989 av Prolines Group grundare Sten Edström. Som entusiastisk båtägare insåg han att plast, som är så bra på att hålla vattnet ute i en båt, även borde kunna användas för att hålla det inne i spill och dagvattensystem som sett bättre dagar. Sten Edström brann för sin idé och ägnade år av mödosamt arbete åt att utveckla den. Idén patenterades och verksamheten etablerades på allvar. Det första renoveringsprojektet genomfördes i Gävle 1995, resten är historia.