Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Uppsala 8 nov. 2018 » Presto Brandsäkerhet AB

Presto Brandsäkerhet AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0705311335

E-mail: elina.carlsson@presto.se

Vi hjälper våra kunder med att skapa ett brandskydd som lever upp till alla lagar och förordningar. Vi lyssnar noga på vilka behov just du har, hur din verksamhet ser ut och hur du vill arbeta med dessa frågor. Över 50 års erfarenhet och ett brett produktprogram innebär att kan vi lägga upp brandskyddsarbetet på rätt sätt oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver.

Vår verksamhet kan delas in enligt följande:

• Brandskyddsprodukter
• Släcksystem och sprinkler
• Konsultation/Rådgivning
• Utbildning
• Brandtätning
• Service
• Brand- och utrymningslarm
• Verktyg för egenkontroll och systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I Katrineholm finns huvudkontor, produktionsenhet samt centrallager. I Gnosjö finns ytterligare en produktionsenhet där våra brandposter tillverkas.

För att på bästa sätt möta våra kunders behov, finns vi lokalt närvarande med kvalificerad personal i egna region- och servicekontor över hela landet.