Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Polygon Group

Polygon Group

Kontaktuppgifter

https://www.polygongroup.com/sv-SE/vara-tjanster/

Tel: 020-235 235

E-mail: karl.asberg@polygongroup.com

Fukt, brand- och vattenskador eller dålig inomhusmiljö?
Polygon har både kompetens och resurser att hjälpa vid alla typer av och storlekar på uppdrag. Oavsett om det gäller att avfukta en vattenskada, sanera efter en brand eller frilägga inför en återuppbyggnad gör vi det snabbt, effektivt och på ett sätt som hjälper dig att spara tid och pengar i ditt projekt. Vi utför även besiktningar, fuktstatusinventeringar, omfattningsmätningar och utredningar av inomhusmiljön.

Skadeförebyggande teknik
Dotterbolaget Hiotlabs utgör en central hörnsten i det vattenskadeförebyggande arbetet. Sensorer i kombination med Hiotlabs plattform, Fairtrail, möjliggör tidig upptäckt av vattenläckage så att skador kan förebyggas och minimeras. Tillsammans med Polygons expertis och tjänsteutbud kan denna helhetslösning spara mer tid och pengar, samt utgöra en hållbar lösning för minskad CO2-påverkan. Vi identifierar risker och skapar en kundanpassad lösning för att förebygga vattenskador i din fastighet.

Heltäckande utbud av tjänster 
Din bostadsrättsförening kan få hjälp med:  

  • Fukt- och vattenskador 
  • Läcksökning 
  • Skadeförebyggande teknik 
  • Konsulttjänster inom skadeutredning och inomhusmiljö 
  • Radonmätningar 
  • Sanering och rivning 
  • Temporär klimatkontroll 
  • Rådgivning inför renovering, ombyggnation, tillbyggnad