Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Picler AB

Picler AB

Kontaktuppgifter

Tel: 031 -388 06 00

E-mail: info@picler.se

Som bostadsrättsförening är det viktigt att alla i föreningen är delaktiga och känner ett engagemang i det som ni tillsammans ska ta hand om. Med Piclers digitala infodisplayer till bostadsrättsföreningar skapar ni en naturlig knytpunkt för informationsspridning som involverar alla på ett slagkraftig effektivt sätt. Använd digitala infodisplayer som den förlängda armen i er informationsspridning

Om oss:
Picler är en helhetsleverantör inom digitala inforationsdisplayer till Fastighetsbranschen.

Picler har valt att nischa sig enbart mot fastighetsbranschen eftersom vi tidigt såg ett stort behov hos branschen. Picler är en helhetsleverantör med displayer, casing, mjukvara och installation med eftervarande service och support.

Förvaltare, styrelse, fastighetsskötare och andra berörda personer loggar enkelt in i vår mjukvara och sprider information till sina digitala informationsdisplayer för att effektivt sprida budskap och information till hyresgäster och besökare i fastigheten.