Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Uppsala 17 november 2022 » PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur AB

Kontaktuppgifter

Tillsammans med våra kunder planerar och formar vi hållbara byggnader. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss.

Vi är experter på byggnader i alla faser av livscykeln. Vi anlitas ofta som oberoende rådgivare i tidiga skeden och samverkar mellan olika kompetenser genom hela byggprocessen för att skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag.

Vi har stor vana av att hjälpa bostadsrättsföreningar med allt från mindre underhållsåtgärder till större underhållsåtgärder som exempelvis stamrenoveringar och ändringar av detalj­planer.

  • Projektledning
  • Rådgivning
  • Underhållsplaner
  • Förfrågningsunderlag och upphandling
  • Framtagande av fastighetsunderhållsavtal
  • Bygg- och installationsledning
  • Besiktning (status & entreprenad) och
    kontrollansvarig enligt PBL

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande