Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Parkit Sweden AB

Kontaktuppgifter

Digital parkeringsförvaltning med kunden i fokus.
Vi är parkeringsbolaget som har utvecklat ett digitalt affärs-system som revolutionerar parkeringsförvaltningen för fast-ighetsägare och kommuner.
Systemet automatiserar administrationen, ökar driftnettot och gör det möjligt att tjänstefiera parkeringsytor med exempelvis integrerad elbilsladdning.
Parkits affärssystem skapades för parkeringsförvaltning som hjälper fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, parkeringsope-ratörer och kommuner att digitalisera alla processer kopplade till parkering. Det är dags att säga hejdå till manuell hantering och dålig koll.
Välkommen till framtiden med digitala avtal, flexibla uthyr-ningsalternativ och ökade intäkter.
Med Parkit som helhetsleverantör för er parkeringsaffär, står ingen plats tom och era intäkter optimeras!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande