Följ oss på:

Styrelsemässan i:

PARK i Syd

Kontaktuppgifter

Totalentreprenör inom utemiljö

På PARK tror vi på att skapa levande utemiljöer som är funktionella och tilltalande. Våra uppdrag sträcker sig över hela projektprocessen från idéutveckling, gestaltning, projektering, produktion och byggledning till drift och förvaltning. Vi är med våra kunder under hela processen för att kvalitetssäkra såväl stora som små projekt. Det är vår definition av ansvarsfullt skapande – för en trygg utemiljö.

Vårt team vid er sida- för ett hållbart resultat

På PARK är vi ett starkt team av landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsanläggare samt skötselpersonal. Vi har bred kompetens och erfarenhet inom flera projektområden däribland landskapsarkitektur, markprojektering, växtteknik, projektledning, besiktning, garagebjälklagstätning, anläggning och skötsel.

Genom att vara med under hela projektet skapar vi de bästa förutsättningarna för lägre driftskostnader, mindre underhåll och längre livslängd på våra utemiljöer. Vårt arbetsfält sträcker sig över utemiljöns sociala, ekonomiska och estetiska aspekter- för ett hållbart resultat.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande