Följ oss på:

Styrelsemässan i:

OurLiving AB

Kontaktuppgifter

Tel: 040 - 41 37 00

E-mail: hello@ourliving.se

Boendeplattformen för ett bättre föreningsliv

OurLiving är bostadsrättsföreningens bästa digitala kommunikationsplattform och samlingsyta för information, nyheter och dokument. Plattformen är fylld med smarta funktioner både för de enskilda bostäderna, för den gemensamma fastigheten och för föreningslivet – en lättillgänglig, digital och hållbar plattform och app, helt enkelt.

Kommunicera ut viktiga nyheter

Med plattformen kan styrelsen skicka ut nyheter om föreningens underhållsplanering, regler för sophanteringen eller kanske en sommarhälsning till alla medlemmar.

Boka tvättstugan med appen!

Låt medlemmarna boka föreningens gemensamma utrymmen och inventarier direkt i appen. Implementera ett bokningssystem för tvättstugorna, bastun, gästlägenheten eller laddplatserna.

Håll koll: Vem kommer på årsstämman?

Lägg till kalenderhändelser för den gemensamma trädgårdsdagen, årsstämman och julbordet. Håll koll på hur många som kommer genom att använda anmälningsfunktionen för respektive event.

Solceller – Sänk föreningens driftkostnader!

På OurLiving hjälper vi även till med att sänka föreningens elkostnader med hjälp av solceller! Vi erbjuder alla nya och befintliga bostadsrättsföreningar förnybar energi.