Följ oss på:

Styrelsemässan i:

OurLiving AB

Kontaktuppgifter

Kommunicera ut viktiga nyheter!
Med plattformen kan styrelsen skicka ut nyheter om föreningens underhållsplanering, regler för sophanteringen eller kanske en sommarhälsning till alla medlemmar.

Boka tvättstugan med appen!
Låt medlemmarna boka föreningens gemensamma utrymmen och inventarier direkt i appen. Implementera ett bokningssystem för tvättstugorna, bastun, gästlägenheten eller ladd­platserna.

Håll koll: Vem kommer på årsstämman?
Lägg till kalenderhändelser för den gemensamma trädgårdsdagen, årsstämman och julbordet. Håll koll på hur många som kommer genom att använda anmälningsfunktionen för respektive event.

Solceller – Sänk föreningens driftkostnader!
På OurLiving hjälper vi även till med att sänka föreningens elkostnader med hjälp av solceller! Vi erbjuder förnybar energi till alla nya och befintliga bostadsrättsföreningar!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande