Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Our Energy AB

Our Energy AB

Kontaktuppgifter

www.ourenergy.se

Tel: 060 - 743 93 00

E-mail: info@ourenergy.se

Vi utvecklar klimatsmarta lösningar för elfordonsladdning och motorvärmarcentraler.

Enkla system för att mäta, styra och rapportera energiförbrukning.

Vår vision är att vara i framkant inom utveckling av klimatsmarta lösningar för elfordonsladdning. Innovativa och enkla lösningar som bidrar till lägre kostnader och en bättre miljö.

Vi har utvecklat ett system där vårat fokus är enkel installation
och driftsättning.

Vår ambition är att hela tiden minska produkternas miljöpåverkan och andelen restprodukter.