Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Öresundskraft Energi & Fastighet

Öresundskraft Energi & Fastighet

Kontaktuppgifter

Öresundskrafts vision "Energi för en bättre värld, Kraft för regionen" är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning.

Vi tillhandahåller fjärrvärme, el, naturgas, fjärrkyla, bredband och fordonsgas till 260 000 kunder. Vi stödjer även småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar och erbjuder smarta energilösningar. Allt för en livskraftig Öresundsregion!