Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Olden Bygg & Miljö

Kontaktuppgifter

Vi är unika i det helhetsgrepp vi erbjuder våra kunder som varande ett mindre, tryggt och familjärt bolag med korta besluts­vägar.

Vi hjälper till i samtliga led från besiktning, KA, projekt- och byggledning, radonmätningar, styrelsestöd, framtagande av underhållsplaner och förvaltning av fastigheten. Hos oss är samtliga kompetenser samlade under ett tak. Det betyder att vi erbjuder en kontinuitet, effektivitet och snabbhet som är unik inom branschen – kort sagt, vi kan följa projektet hela vägen från start till avslut.
Vi är med i en fastighets alla skeden, exempelvis ny-, om- & till­byggnation. Renovering & rivning eller när vinden skall bli bostäder.

För styrelsens del hjälper vi till med styrelsearbetet, vi kan agera stöd i vardagen och agera som styrelsens förlängda arm i alla frågor som styrelsen vill få avlastning i.

Vi har sett ett växande behov av de tjänsterna i takt med att lagstiftningen blir alltmer komplex. De tjänster som används mest av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är:

  • Stöd till styrelser/Brf-konsult
  • Underhållsplaner: inventering-planering-uppföljning
  • Försäkringsskador: utredning-underlag-åtgärdsförslag
  • Besiktning
  • KA/Kontrollansvarig
  • Bygg- och projektledning
  • Miljöinventeringar
  • Radonmätningar med eventuella åtgärder

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande