Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Ohlssons AB

Kontaktuppgifter

Ohlssons AB är experter inom bland annat olje- och tungmetallavskiljare.

En färgstark partner med ett globalt miljöansvar!

 

Oljeavskiljare ska underhållas regelbundet för att fungera korrekt. Vi utför ackrediterade femårsbesiktningar och certifierade vattenprovtagningar, även tömning och egenkontroll av er oljeavskiljare.

 

Genom att skilja farliga tungmetaller från dag- och spillvatten hjälps vi åt att bidra till renare vattendrag. Det görs oftast med hjälp av en tungmetallavskiljare med hydrofilter. Dessa finns vanligtvis installerade i anslutning till körytor och parkeringar, i tvätthallar, verkstäder, hamnar, garage, industrier eller för att rena dagvatten från koppartak.

 

Ohlssons genomför spolning av hydrofilter med en specialutformad robot, något som vi är ensamma i hela Skandinavien att utföra.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande