Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Ohlssons AB

Kontaktuppgifter

Din lokala partner och specialist inom vatten och avlopp

Vi är anslutna till HBV har avtal med många bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm med omnejd. Lång erfarenhet och en koncern i ryggen, gör att vi alltid levererar hög kvalitet
samtidigt som vi är lyhörda inför din förenings behov.

Ohlssons är ISO-certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
• Jour – dygnet runt på 08-12 80 82 00 t.ex. vid stopp i avlopp
• Spolning av ledningar i mark/fastighet – avancerad högtryck
• Stamspolnigar/underhållsspolningar
• Slamsugning och tömning av dagvattenbrunnar
• Rotskärning/fräsning av ötter och större beläggningar i rören
• Ledningsinspektion, filmutrustning och dokumentation
• Relining av rör i fastigheten
• Sanering – av yta, förorenad av t.ex. avloppsvatten eller avfall
• Oljeavskiljare – rengöring, tömning och kontroll / besiktning
• Upptining av frusna och fastfrusna ledningar

Välkommen till vår monter! Vi tar tillsammans med er, fram en
plan för just er fastighet – både nu och i framtiden.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande