Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Ocab

Ocab

Kontaktuppgifter

Tel: 021-12 99 10

E-mail: vasteras@ocab.se

 

En trygg partner inom skadeservice

Ocab är rikstäckande inom skadeservice och kombinerar över 50 års erfarenhet av sanering och avfuktning med omfattande expertis inom  skadehantering i fastigheter. Vi genomför besiktningar, provtagningar och utreder orsaker till skador – resultatet är både hållbara hus och en hållbarare miljö.

Vi arbetar idag med många bostadsrättsföreningar som behöver en bred partner för att till exempel inventera och besiktiga våtutrymmen och därmed förebygga problem med fukt i fastighetens konstruktion.

Felaktigt installerade tvättmaskiner och diskmaskiner kan enkelt åtgärdas så att risk för läckage minimeras. Om fuktskadan redan är ett faktum kan vi även hitta orsaken och vidta rätt åtgärder.

Andra vanliga uppdrag är inventering och sanering av farliga ämnen såsom asbest, PCB och radon. Uppstår något akut problem har vi jourservice dygnet runt. 

Vi kan vara en hjälpande hand eller en helhetspartner helt utifrån er förenings önskemål och behov. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller skadeärenden ni önskar få hjälp med, varmt välkomna!