Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Ocab i Stockholm

Kontaktuppgifter

Ocab är Sveriges ledande skadeservicebolag med 50 servicekontor i en rikstäckande organisation. Vi räddar ekonomiska värden och resurser vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter, industri och miljö. Med 5 kontor i Stockholm kan vi hjälpa er med alla typer av skador i fastigheter.

Vi jobbar bland annat med:

  • saneringar
  • avfuktning
  • miljöinventeringar
  • radon
  • asbest
  • skadedjur
  • ventilation/OVK besiktningar
  • rivning

För akuta skador finns vår jourservice tillgänglig dygnet runt.

Vi  sjösatte  i våras vår nya satsning för en renare stadsmiljö och en närmare leverans för våra kunder i innerstaden: Ocab-Go – klimatsmart service i city.

Vi ligger i framkant gällande miljö & hållbarhet och följer EUs klimatmål Agenda 2030.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande