Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Nrlyze AB

Kontaktuppgifter

För bostadsrättsföreningar
Nrlyze är en komplett plattform med alla produkter och tjänster som behövs för att säkerställa att ditt värmesystem och din fastighet presterar optimalt. Tjänsterna bygger på avancerade algoritmer som lär sig hur just er fastighets energibehov ser ut och kalibrerar sedan ert styrsystem kontinuerligt. Våra egenutvecklade temperatur- och fuktsensorer baseras på en unik mesh-teknik i kombination med 4G. Utöver våra produkter och tjänster ingår även regelbunden energicoachning för våra kunder.

Obalans
Nrlyze identifierar obalanser och hur stor över-/underkapacitet respektive lägenhet har. I fastigheter med stor obalans åtgärdas detta genom en injustering av hela värmesystemet inklusive samtliga radiatorer. I fastigheter med begränsad obalans kan vi återställa balansen genom mindre omfattande lokala åtgärder. Vi hjälper er att komma till rätta med detta.

Övertemperatur
Styrsystemet försöker anpassa energitillförseln när utomhustemperaturen varierar. Detta sker genom en översättning mellan utomhustemperatur och värmebehov som kallas värmekurva. I de flesta fall är värmekurvan inte kalibrerad vilket ger upphov till ojämna inomhustemperaturer och ett systematiskt slöseri med energi. Nrlyze samlar in och analyserar stora mängder mätdata från värmesystemet och de ingående lägenheternas inomhusklimat. Med avancerade algoritmer och AI kalibreras inställningarna i styrsystemet så att värmesystemet får en optimal prestanda.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande