Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Nrlyze AB

Kontaktuppgifter

Vår tjänst analyserar, identifierar och korrigerar
felaktiga inställningar och obalans i fastighetens
värmesystem automatiskt.

Utöver den automatiska korrigeringen hjälper vi på Nrlyze er hela vägen med insikter och åtgärder.
• Fungerar på alla värmesystem
• Systematisk uppföljning av besparing
• Inget ingrepp i fastigheten
• Snabb installation av sensorer

Fråga oss gärna om våra garantier på besparing.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande