Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Nordisk Hiss AB

Nordisk Hiss AB

Kontaktuppgifter

Servar alla fabrikat
På Nordisk Hiss har vi lång erfarenhet av nyinstallationer, utbyten, moderniseringar och service av hissar, rulltrappor och portar. I dagslä­get har vi omkring 4 500 hissar under avtal med kunder runt om i landet. 

Tack vare omsorgsfull service och professionellt utfört underhåll förlängs hissens livslängd och risken för akuta stopp minskar. Ni får rådgivning och kundanpassad lösning vid installation, utbyte och modernisering. Som avtalskund erbjuder vi även kostnadsfri tilläggsservice i form av underhållsplan, som vi tillsammans går igenom för att underlätta er planering och budgetering. 

En av Nordisk Hiss styrkor är att vi servar alla typer av fabrikat och utför service oavsett om ni köpt hissen av oss eller någon annan aktör. Vi jobbar med olika slags kunder och fastig­heter, allt från bostäder och kommersiella lokaler till sjukhus och skolor.

Även under hissens garantitid behövs regelbunden service. När ni tecknar ett avtal med oss kan ni känna er trygga med att underhållet sköts kontinuerligt och enligt gällande regler. Kom till vår monter så berättar vi mer.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande