Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Nordisk Hiss AB

Nordisk Hiss AB

Kontaktuppgifter

Servar alla fabrikat
På Nordisk Hiss har vi lång erfarenhet av service, nyinstallationer, moderniseringar av hissar, portar & rulltrappor och i dagslä­get har vi omkring 4 000 hissar under avtal med kunder runt om i landet. Genom att sköta service och underhåll förlänger du hissens livslängd och minskar risken för att akuta stopp ska inträffa.
De flesta hissar vi jobbar med idag omfattas av fyra obligatoriska servicebesök om året, antalet styrs av tillverkaren och vissa moderna hissar har färre besök som krav.

En av våra styrkor är att vi servar alla typer av fabrikat och utför service även åt kunder som inte köpt hissen av oss. Vi jobbar med alla slags kunder och fastig­heter, allt från bostäder och kommersiella lokaler till sjukhus och skolor.
Under hissens garantitid ingår ofta service, men när den löper ut rekommenderar vi att teckna ett serviceavtal för att vara säker på att underhållet sköts kontinuerligt och enligt gällande regler.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande