Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Niras Sweden AB

Kontaktuppgifter

Vi är ett team av engagerade ingenjörer, ekonomer,
arkitekter, geologer, agronomer, akustiker, jurister, biologer och projektledare med ett stort intresse och engagemang för hållbart samhällsbyggande.

I Sverige är NIRAS ett av de ledande konsultföretagen inom miljö, klimat, samhällsbyggande, fastigheter, facility management, lokal- och arbetsplatslösningar. Vi har också en omfattande internationell verksamhet inom ramen för globalt utvecklingssamarbete.

Våra ca 160 medarbetare verkar över hela landet och vi finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Linköping.
Bland våra kunder finns verksamheter i alla branscher, från börsnoterade företag, myndigheter, kommuner, landsting, universitet och högskolor, till mindre aktörer.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande