Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Nabo

Nabo

Kontaktuppgifter

Ekonomisk förvaltning 
Med kostnadseffektiva och tidsbesparande lösningar avlastas styrelsearbetet. Genom långsiktig ekonomirådgivning får föreningen god ekonomi som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen.

Styrelseverktyget 
Genom vårt specialutvecklade styrelseverktyg har kunden full kontroll på alla transaktioner och fastighetsärenden. Att hålla alla ärenden, dokument och verifikat samlat och lättillgängligt sparar tid i styrelsearbetet och förvaltningen.

Rådgivning
Med vår pedagogik ”rättvisa avgifter” ger vi våra kunder kunskap om brf ekonomi och om rådande skattelättnader som säkerställa att medlemsavgifterna används korrekt. I Hem och Fastighets stora kundundersökning från 2010 (en genomgång av bostadsrättsföreningars ekonomi i hela Sverige) framkom det att detta inte är något som är helt självklart.  

Prisgaranti  
Vår 20% prisgaranti på ekonomisk förvaltning är bara en av alla besparingar från Hem och Fastighet.