Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Moderna Återvinningslösningar AB

Mässor » Stora Styrelsemässan Online 19 november 2020 » Moderna Återvinningslösningar AB

Moderna Återvinningslösningar AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0707504181

E-mail: info@modernab.se

För ett antal år sedan var ”sopor” bara något utan värde, men nu vet vi att det är en värdefull resurs som används för att producera energi, nya material eller till och med återbrukas. Att se ”sopor” som en resurs är ju faktiskt fundamentet i en cirkulär ekonomi.

Därför har återvinning och källsortering blivit viktigt för oss alla som behöver kunna göras snabbt, bekvämt och kostnadseffektivt. För att garantera att kunden alltid får den bästa lösningen arbetar vi med ett produktsortiment som täcker alla lösningar och där de bästa produkterna väljs ut med avseende på funktionalitet, ekonomi, kvalitet och de bästa garantierna.

Vi har utvecklat MPG, Moderna Projekt Genomförande, ett strukturerat arbetssätt som närmast kan jämföras med vad man i byggbranschen kallar för totalåtagande eller totalentreprenad.

Kunden ska känna sig trygg och kunna luta sig tillbaka och låta oss göra allt jobb efter era önskemål tills stationerna är färdiga för besiktning och driftsättning. Beställaren behöver endast vara i kontakt med projektledaren, och inte behöva bolla med både leverantören och markentreprenören.