Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Minol Mätteknik

Kontaktuppgifter

Minol är en totalentreprenör inom individuell mätning och debitering. Vi ger Dig kontroll på förbrukningen av vatten, el och värme.

Vi ger Dig råd och tips redan i offertstadiet. Vi använder till största delen egentillverkade MID-godkända produkter samt erbjuder kvalitetssäkrad installation.

Alla mätdata kontrolleras av vårt system och vi ger Dig alla debiteringsunderlag Du behöver.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande