Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Minol Mätteknik

Minol Mätteknik

Kontaktuppgifter

Minol är en totalentreprenör inom individuell mätning och debitering. Vi ger Dig kontroll på förbrukningen av vatten, el och värme.

Vi ger Dig råd och tips redan i offertstadiet. Vi använder till största delen egentillverkade MID-godkända produkter samt erbjuder kvalitetssäkrad installation.

Alla mätdata kontrolleras av vårt system och vi ger Dig alla debiteringsunderlag Du behöver.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande