Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Mark & Miljö Projekt

Mark & Miljö Projekt

Kontaktuppgifter

VI KAN KONSTEN ATT SKAPA UTEMILJÖER

En levande utemiljö påverkar oss mer än vi kanske tror. Den ger glädje, trygghet och stärker gemenskapen mellan dem som vistas och bor i området. Vi tänker på helheten, vi bryr oss om båda mark och miljö.

 

TOTALENTREPRENAD – Från idé till färdig anläggning

Vi tar det totala ansvaret för såväl projektering som utförandets alla led. Det innebär bl.a. att du inte behöver samordna olika entreprenörer och slipper frågor kring tolkningar och ansvarsfördelning.

Vi tar fram förslag, ritningar och skisser och tillsammans finner vi de bästa lösningarna. 

 

SERVICE – Håll utemiljön på topp

Alla bostadsgårdar har behov av ett service/underhåll. Det kan handla om brunnar som inte fungerar, lekplatser som behöver reprareras, träd i behov av beskärning eller en uteplats som ska byggas.

Oavsett om det handlar om en mindre reparation eller en lite större insats så har Mark & Miljö SERVICE kunskaperna och resurserna.

 

Som kund ska du alltid vara trygg och veta att vårt samarbete bygger på öppenhet, förtroende och respekt.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande