Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mark & Miljö Projekt

Kontaktuppgifter

Utemiljön ger glädje, trygghet och stärker gemenskapen mellan dem som vistas och bor i området.

TOTALENTREPRENAD – Från idé till färdig anläggning
Vi tar det totala ansvaret för såväl projektering som utförandets alla led. Det innebär bl.a. att du inte behöver samordna olika entreprenörer och slipper frågor kring tolkningar och ansvarsfördelning.
Vi tar fram förslag, ritningar och skisser och tillsammans finner vi de bästa lösningarna.

SERVICE – Håll utemiljön på topp
Alla bostadsgårdar har behov av ett service/underhåll. Det kan handla om brunnar som inte fungerar, lekplatser som behöver reprareras, träd i behov av beskärning eller en uteplats som ska byggas.
Oavsett om det handlar om en mindre reparation eller en lite större insats så har Mark & Miljö SERVICE kunskaperna och resurserna.

Som kund är du alltid trygg och kan lita på vårt samarbete som bygger på öppenhet, förtroende och respekt.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande