Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Waterfront 6 sept. 2023 » Gusten Persson Måleri/Fönsterteknik AB

Gusten Persson Måleri/Fönsterteknik AB

Kontaktuppgifter

Sjuttiofem procent av arbetstiden går åt till underarbeten och tjugofem till själva målningsarbetet!

…det gäller de flesta måleriarbeten både inom- och utomhus! Målerifirman Gusten Persson är målarmästare i generationer med kunskaper som omfattar det mesta som har med måleri att göra. Medlemskap i Måleriföretagen och en ”nöjd-kund-garanti” borgar för att våra arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och med högkvalitet. Vi utför invändig och utvändig målning såsom trapphusmålning, målning vid renovering och nybyggnation, dekorationsmålning och servicemåleri.

 

Brist på kommunikation i byggprocessen vanlig orsak till skenande och helt onödiga kostnader!

HP Bygg erbjuder renoveringar, underhåll, om- och tillbyggnader utifrån noggranna rutiner för information och kommunikation. Alla berörda parter* involveras och tydliga egenkontroller säkerställer att tidsplaner och budgetar hålls. Vårt engagemang för uppgiften och hantverket är totalt. Vi vill alltid göra ett bra jobb! Våra kunder är bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag, byggbolag och byggkonsulter och vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

*Egna anställda, eventuella underentreprenörer och materialleverantörer, slutkundens beslutsfattare, boende, förvaltare, myndigheter, föreskrivare, konsulter.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande