Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Leaugit – ökar värdet i er Brf

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 8 mars 2018 » Leaugit - ökar värdet i er Brf

Leaugit – ökar värdet i er Brf

Kontaktuppgifter

Tel: 010-129 20 00

E-mail: info@leaugit.se

Leaugit ökar värdet på er BRF

 

Vi är specialister på helhetstänkande gällande värdeoptimerande/energioptimering lösningar i fastigheter.

 

Nyckeltal

 • 50 års garanti
 • 2.200.000 m2 energibesparing (BTA)
 • 8.000.000 m2 fasadarbeten

Energibesparingar

 • Värme
 • El
 • Hållbart byggande

 

Värmebesparingar

 • Beprövat resultat i över 35 000 lägenheter
 • Upp till 30% besparingar av tekniska underhåll (Mindre slitage)
 • Årligt besparingar på upp till 10–20% (intelligent, självlärande värmestyrning)
 • Längre livslängd på teknisk utrustning

 

Elbesparingar

 • Sänker er elkostnad med 8-35%. (kWh)
 • Minskar service- och underhållskostnader >30%
 • Förlänger el livslängderna elförbrukare >30%

 

Hållbart byggande 10 till 50 års garanti

 • • Fasad (50år) – Ädelputs
 • • Tak (50år) – Sedum
 • • Övrigt (+10år)

Vårt helhetskunnande gör oss unika på underhållsbefriande bygglösningar vilket borgar
för en trygg och säker ekonomi i fastigheterna. 
 

Vi leder byggprocessen från tidiga skeden, offert, projektledning, slutbesiktning och garantibesiktning.
 

All vår personal är certifierade inom sitt område på högsta möjliga behörighetsnivå.

 • KA
 • Projektledare
 • Miljö
 • Energi
 • Besiktning

Välkommen in i framtiden med oss

Jerry Cortinovis
Projektutvecklingschef