Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Leading Light AB

Leading Light AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0705-377303

E-mail: hans.kjellin@leadinglight.se

LeadingLight AB utvecklar och tillverkar belysning för b l a fastigheter.

tillverkningen och utveckling sker i Göteborg. Svensk kvalité!

Våra kunder är privata, statliga och kommunala bostadsbolag som har behov av säker  belysning.

Utan kostnad ger vi er hjälp med de parametrar som ni bör känna till vid val av utomhusbelysning

Säker belysning,  exempel på applikationer:

Parkeringar, gångvägar, sopsorteringanl, fasader, tunlar, bryggor, lekytor, entreér.

Armaturen har RADAR, RADIOKOMMUNIKATION, SKYMNINGSRELÄ, ENERGIOPTIMERING, LJUSSPIDNING FÖR FASTIGHETER mm !