Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Leading Light AB

Kontaktuppgifter

Leading Light AB utvecklar och tillverkar intelligent belysning för fastigheter.

tillverkningen och utveckling sker i Göteborg

Våra kunder är privata, statliga och kommunala bostadsbolag som har behov av säker  belysning.

Utan kostnad ger vi er hjälp med de parametrar som ni bör känna till vid val av utomhusbelysning

exempel på applikationer:

Parkeringar, gångvägar, sopsorteringanl, fasader, tunlar, bryggor, lekytor, entreér.

Dessutom soldriven belysning för gång- och cykelvägar

 

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande