Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Tel: 010-224 90 00

E-mail: klimatklivet.vastmanland@lansstyrelsen.se

Sverige har högt ställda miljömål avseende energieffektivisering, omställning till förnyelsebar energi och minskning av koldioxidutsläppen. Som bostadsrättsförening finns det många åtgärder ni kan genomföra för att både bidra till ett bättre klimat OCH minska föreningens kostnader. Ni kan till exempel minska er energiförbrukning, öka användandet av förnyelsebar energi och minska era utsläpp av koldioxid till atmosfären genom att främja användandet av elbil hos era medlemmar.

Det finns flera stöd som ni kan söka för dessa åtgärder:

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen, exempelvis

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
  • Cykelgarage och infrastruktur för cykel

Solcellsstöd kan sökas för åtgärder som omfattar kostnader för projektering, material och arbete i samband med installation av en solcellsanläggning hos er bostadsrättsförening.

Med en Energikartläggning får föreningen en överblick av energianvändningen och förslag på hur den kan effektiviseras. Minskad energianvändning kan innebära att hyrorna inte behöver höjas eller att det skapas ekonomi för renovering.