Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Kontaktuppgifter

Intresset för elbilar ökar och laddstolpar vid bostaden efterfrågas därför mer och mer. Det kan därför vara en god idé att rusta sig för en ökad efterfrågan bland sina bostadsrättsmedlemmar. Om ni som bostadsrättsförening funderar på att ordna laddplats för elbil till er fastighet bör ni ta tillfället i akt och lyssna på Länsstyrelsen Skånes föredrag om Klimatklivet kl. 18.00 som kommer handla om hur ni kan söka investeringsstöd för halva investeringskostnaden. Om ni inte har möjlighet att delta under föredraget kommer vi att finnas till hands för frågor under utställningen.

Mer om stödet
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från laddinfrastruktur, energikonverteringar, kommunikationsinsatser och mycket mer. Ansökningar till Klimatklivet bedöms av Naturvårdsverket, med hjälp från Länsstyrelserna, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. För mer information kan ni besöka: https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande