Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Kontaktuppgifter

https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening/natur-och-miljo/klimat-och-energi/klimatinvesteringsstod.html

Tel: 010-2241733

E-mail: sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se

Om stödet Klimatklivet
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög utsläppsminskning per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar är bl.a. energikonverteringar: Funderar er förening på att ändra uppvärmningssystem bör ni undersöka möjligheterna till stöd. 

För mer information se https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Investeringsstöd för etablering av elbilsladdning
Intresset för elbilar ökar och laddstolpar vid bostaden efterfrågas därför mer och mer. Det kan därför vara en god idé att rusta sig för en ökad efterfrågan bland sina bostadsrättsmedlemmar. Få information om Investeringsstöd för etablering av elbilsladdning.

För mer information se http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/