Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Laddaccess Sverige AB

Kontaktuppgifter

Det ska vara lika enkelt att ha laddbar bil i flerbostadshus som för villaägaren.
Vi bekostar och etablerar laddstolpar i er förening som vi sedan hyr ut direkt till de laddbilsägarna som vill kunna ladda på sin parkeringsplats. Detta frigör styrelsen från svåra beslut när boende med laddbara bilar vill ha möjlighet till laddning, medan andra inte vill bära de ekonomiska och tekniska riskerna som det innebär att investera i och äga laddinfrastruktur på egen hand.

Installation av laddare när det är relevant
och bara för dom som vill ha
Ihop med föreningen planerar vi en gradvis och hållbar utbyggnad av laddning som matchar behov och intresse hos Föreningens medlemmar. Med en enkel intresseanmälan kan varje ny laddbilsägare i Föreningen ha en färdigmonterad laddare att hyra inom 3 veckor på sin parkeringsplats. Föreningen behöver inte göra riskbedömningar och ”gissa” hur framtida behov kommer se ut.

Laddaccess är en trygg Partner till styrelsen

  • Vi frigör styrelsens resurser och underlätta svåra beslut
  • Laddtjänsten blir ”rättvis” mot alla boende
  • Inga stora engångskostnader eller långa bindningstider för medlemmarna
  • Vi jobbar ihop med trygga och etablerade installatörer under hela installationsprocessen

Välkommen till vår monter!
Kristian och Andreas

Laddaccess.se

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande