Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Laddaccess Sverige AB

Laddaccess Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0767 788 028

E-mail: info@laddaccess.se

Det ska vara lika enkelt att äga elbil i bostadrätt
som det är för villaägaren
Kontakta oss för att se om er förening också kan bli ”Klimatvänförening” till Laddaccess. Vi bekostar och etablerar laddare hos er förening som vi hyr ut direkt till de boende som vill ha laddning på sin parkeringsplats.

Detta frigör styrelsen från svåra beslut när boende med elbilar vill ha möjlighet till laddning, medan andra inte vill bära de ekonomiska och tekniska riskerna som det innebär att investera i och äga laddinfrastruktur på egen hand.

Installation av laddare när det är relevant
och bara för dom som vill ha
Ihop med föreningen planerar vi en framtidssäkrad utbyggnad av laddning som matchar behov och intresse hos föreningens medlemmar. Med en enkel intresseanmälan kan varje ny elbilsägare i föreningen ha en färdigmonterad laddare att hyra inom 3 veckor på sin parkeringsplats. Föreningen behöver inte göra riskbedömningar och ”gissa” hur framtida behov kommer se ut.

Laddaccess är en trygg Partner till styrelsen

  • Vi frigör styrelsens resurser och underlätta svåra beslut
  • Laddtjänsten blir ”rättvis” mot alla boende
  • Inga stora engångskostnader eller långa bindningstider för medlemmarna
  • Vi jobbar ihop med trygga och etablerade installatörer under hela installationsprocessen

Välkommen till vår monter nr 80!
Kristian och Andreas